ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองโป่ง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1061700143
รหัส Smis 8 หลัก :
  61010184
รหัส Obec 6 หลัก :
  700143
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคลองโป่ง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANKLONGPONG
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านคลองโป่ง
ตำบล :
  เมืองการุ้ง
อำเภอ :
  บ้านไร่
จังหวัด :
  อุทัยธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  61180
โทรศัพท์ :
  0892686797
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  28 มิถุนายน 2507
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองการุ้ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14:51:51 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคลองโป่ง


นายภูษิต วิเชียรรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองโป่ง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน