ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ 52
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1061700144
รหัส Smis 8 หลัก :
  61010185
รหัส Obec 6 หลัก :
  700144
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ 52
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Chomchonbanmuangkarungmittaphap 52
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านเมืองการุ้ง
ตำบล :
  เมืองการุ้ง
อำเภอ :
  บ้านไร่
จังหวัด :
  อุทัยธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  61180
โทรศัพท์ :
  056983161
โทรสาร :
  056983162
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤศจิกายน 2511
อีเมล์ :
  dkarung52@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลเมืองการุ้ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 กรกฎาคม 2560 เวลา 03:02:20 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ 52


นายสมชาย พฤษสุภี
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ 52

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน