ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตะกรุด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1061700146
รหัส Smis 8 หลัก :
  61010186
รหัส Obec 6 หลัก :
  700146
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านตะกรุด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANTAKRUD
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   13   บ้านตะกรุด
ตำบล :
  เมืองการุ้ง
อำเภอ :
  บ้านไร่
จังหวัด :
  อุทัยธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  61180
โทรศัพท์ :
  0900608665
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17/07/2513
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เมืองการุ้ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  29 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 11:21:10 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านตะกรุด


นายนิรันดร์ คงเฉลิม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะกรุด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน