ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหูช้าง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1061700147
รหัส Smis 8 หลัก :
  61010207
รหัส Obec 6 หลัก :
  700147
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหูช้าง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banhuchang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านหูช้าง
ตำบล :
  หูช้าง
อำเภอ :
  บ้านไร่
จังหวัด :
  อุทัยธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  61180
โทรศัพท์ :
  056510841
โทรสาร :
  056510841
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12 พฤษภาคม 2513
อีเมล์ :
  banhuchangschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หูช้าง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  17 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:31:47 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหูช้าง


นายวิวัฒน์ แดงสกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหูช้าง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน