ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแกเชียงราย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1061700148
รหัส Smis 8 หลัก :
  61010187
รหัส Obec 6 หลัก :
  700148
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองแกเชียงราย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nongkaechiangrai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านหนองแกเชียงราย
ตำบล :
  เมืองการุ้ง
อำเภอ :
  บ้านไร่
จังหวัด :
  อุทัยธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  61180
โทรศัพท์ :
  0917766079
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พฤษภาคม 2527
อีเมล์ :
  hnogkar01@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เมืองการุ้ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  40 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:33:39 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองแกเชียงราย


นายจรูญ รักศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแกเชียงราย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน