ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองฝาง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1061700149
รหัส Smis 8 หลัก :
  61010206
รหัส Obec 6 หลัก :
  700149
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองฝาง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bannongfang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านหนองฝาง
ตำบล :
  หูช้าง
อำเภอ :
  บ้านไร่
จังหวัด :
  อุทัยธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  61180
โทรศัพท์ :
  542015
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  ธันวาคมปี 2512
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หูช้าง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  60 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 09:39:16 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองฝาง


นายไพโรจน์ รังษิมาศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองฝาง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน