ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองอาสา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1061700150
รหัส Smis 8 หลัก :
  61010183
รหัส Obec 6 หลัก :
  700150
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองอาสา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ิbannongasa
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านหนองอาสา
ตำบล :
  เมืองการุ้ง
อำเภอ :
  บ้านไร่
จังหวัด :
  อุทัยธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  61180
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20 เมษายน 2520
อีเมล์ :
  asaschook@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เมืองการุ้ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  40 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14:52:11 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองอาสา


นายศราวุฒิ จำรัสภูมิ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองอาสา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน