ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเขาลูกโล่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1061700151
รหัส Smis 8 หลัก :
  61010182
รหัส Obec 6 หลัก :
  700151
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเขาลูกโล่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANKHAOLUKLO
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านเขาลูกโล่
ตำบล :
  บ้านใหม่คลองเคียน
อำเภอ :
  บ้านไร่
จังหวัด :
  อุทัยธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  61180
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2517
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านใหม่คลองเคียน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  48 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 พฤศจิกายน 2562 เวลา 18:12:59 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเขาลูกโล่


นายอภิชาติ คุ้มพงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาลูกโล่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน