ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองตะขาบ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1061700153
รหัส Smis 8 หลัก :
  61010189
รหัส Obec 6 หลัก :
  700153
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคลองตะขาบ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banklongtakab
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านหนองยาว
ตำบล :
  วังหิน
อำเภอ :
  บ้านไร่
จังหวัด :
  อุทัยธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  61180
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17 มิถุนายน 2514
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังหิน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  29 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  37 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 เวลา 09:11:15 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคลองตะขาบ


นางนันธยา สุวรรณชัยเลิศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองตะขาบ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2