ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังพง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1061700155
รหัส Smis 8 หลัก :
  61010191
รหัส Obec 6 หลัก :
  700155
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านวังพง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banwangphong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านวังพง
ตำบล :
  วังหิน
อำเภอ :
  บ้านไร่
จังหวัด :
  อุทัยธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  61180
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2496
อีเมล์ :
  banwangphong@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังหิน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  32 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  40 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 กรกฎาคม 2562 เวลา 06:11:11 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านวังพง


นายเกียรติพงษ์ เกิดศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังพง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน