ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังหิน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1061700156
รหัส Smis 8 หลัก :
  61010192
รหัส Obec 6 หลัก :
  700156
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านวังหิน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banwanghin
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านใหม่วังหิน
ตำบล :
  วังหิน
อำเภอ :
  บ้านไร่
จังหวัด :
  อุทัยธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  61180
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2478
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังหิน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  27 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  33 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 12:59:00 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านวังหิน


นายเฉลิมชัย ธนูวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังหิน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน