ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสง่ารวมราษฎร์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1061700157
รหัส Smis 8 หลัก :
  61010180
รหัส Obec 6 หลัก :
  700157
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สง่ารวมราษฎร์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  sa-ngaruamraj
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านอีตูบ
ตำบล :
  บ้านใหม่คลองเคียน
อำเภอ :
  บ้านไร่
จังหวัด :
  อุทัยธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  61180
โทรศัพท์ :
  081-265-1619
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  11 มิถุนายน 2523
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.บ้านใหม่คลองเคียน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  46 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  50 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 10:24:08 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสง่ารวมราษฎร์


นางสาวนิฎฐา กีตา
ผู้อำนวยการโรงเรียนสง่ารวมราษฎร์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน