ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านใหม่คลองเคียน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1061700158
รหัส Smis 8 หลัก :
  61010181
รหัส Obec 6 หลัก :
  700158
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านใหม่คลองเคียน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banmaiklongkean
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านใหม่คลองเคียน
ตำบล :
  บ้านใหม่คลองเคียน
อำเภอ :
  บ้านไร่
จังหวัด :
  อุทัยธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  61180
โทรศัพท์ :
  0817070865
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  08062517
อีเมล์ :
  bkkschool@bkkschool.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านใหม่คลองเคียน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  32 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  32 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 15:33:42 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านใหม่คลองเคียนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่คลองเคียน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน