ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจัน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1061700159
รหัส Smis 8 หลัก :
  61010193
รหัส Obec 6 หลัก :
  700159
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านจัน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banchan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านจัน
ตำบล :
  หนองจอก
อำเภอ :
  บ้านไร่
จังหวัด :
  อุทัยธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  61140
โทรศัพท์ :
  0952179915
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  5 สิงหาคม 2507
อีเมล์ :
  banchan0159@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองจอก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  52 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 14:22:44 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านจัน


นายสิทธิพร เสลา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจัน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน