ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งนาสวน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1061700160
รหัส Smis 8 หลัก :
  61010200
รหัส Obec 6 หลัก :
  700160
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านทุ่งนาสวน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bantungnasuan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านทุ่งนาสวน
ตำบล :
  หนองบ่มกล้วย
อำเภอ :
  บ้านไร่
จังหวัด :
  อุทัยธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  61180
โทรศัพท์ :
  089-2721311
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  24/06/2517
อีเมล์ :
  Tsschool700160@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองบ่มกล้วย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  70 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  40 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13:27:57 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านทุ่งนาสวนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งนาสวน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน