ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านลานคา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1061700163
รหัส Smis 8 หลัก :
  61010199
รหัส Obec 6 หลัก :
  700163
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านลานคา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banlankha
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านลานคา
ตำบล :
  หนองบ่มกล้วย
อำเภอ :
  บ้านไร่
จังหวัด :
  อุทัยธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  61180
โทรศัพท์ :
  056049823
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  18พฤษภาคม2518
อีเมล์ :
  banlankha@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนบ้านไร่ กลุ่ม 3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองบ่มกล้วย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  63 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  35 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 10:02:48 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านลานคา


นายจักรกฤษณ์ ตระกูลอินทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลานคา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน