ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหินงามสามัคคี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1061700164
รหัส Smis 8 หลัก :
  61010198
รหัส Obec 6 หลัก :
  700164
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหินงามสามัคคี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banhinngamsamakki
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านหนองหิน
ตำบล :
  หนองบ่มกล้วย
อำเภอ :
  บ้านไร่
จังหวัด :
  อุทัยธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  61180
โทรศัพท์ :
  0956353058
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  5 มิถุนายน 2524
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บ้านไร่ 3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองบ่มกล้วย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 08:47:25 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหินงามสามัคคี


นางทิพวรรณ เกษศิลป์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินงามสามัคคี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน