ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองจอก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1061700165
รหัส Smis 8 หลัก :
  61010195
รหัส Obec 6 หลัก :
  700165
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองจอก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannongjok
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านหนองจอก
ตำบล :
  หนองจอก
อำเภอ :
  บ้านไร่
จังหวัด :
  อุทัยธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  61180
โทรศัพท์ :
  056-592007
โทรสาร :
  056-592007
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2483
อีเมล์ :
  sirvich@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนบ้านไร่ กลุ่ม 3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองจอก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  22 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 ธันวาคม 2561 เวลา 22:00:11 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองจอก


นายชุมพล ศรีวิชาสร้อย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจอก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน