ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองบ่มกล้วย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1061700166
รหัส Smis 8 หลัก :
  61010197
รหัส Obec 6 หลัก :
  700166
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองบ่มกล้วย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannongbomkluay
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านกล้วยหอม
ตำบล :
  หนองบ่มกล้วย
อำเภอ :
  บ้านไร่
จังหวัด :
  อุทัยธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  61180
โทรศัพท์ :
  056983083
โทรสาร :
  056983083
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20เมษายน2500
อีเมล์ :
  bnbkschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนบ้านไร่ 3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองบ่มกล้วย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  55 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2562 เวลา 14:05:03 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองบ่มกล้วย


นายวันชัย มีผิว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบ่มกล้วย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน