ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองไม้แก่น
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1061700167
รหัส Smis 8 หลัก :
  61010196
รหัส Obec 6 หลัก :
  700167
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองไม้แก่น
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannongmaikean School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านหนองไม้แก่น
ตำบล :
  หนองจอก
อำเภอ :
  บ้านไร่
จังหวัด :
  อุทัยธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  61180
โทรศัพท์ :
  056049822
โทรสาร :
  056049822
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  23 เมษายน 2509
อีเมล์ :
  maikean.school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองจอก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  66.5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  57.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10:03:17 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองไม้แก่นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไม้แก่น

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน