ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองหวาย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1061700168
รหัส Smis 8 หลัก :
  61010156
รหัส Obec 6 หลัก :
  700168
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคลองหวาย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banklongwai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านน้ำดี
ตำบล :
  คอกควาย
อำเภอ :
  บ้านไร่
จังหวัด :
  อุทัยธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  61140
โทรศัพท์ :
  580009
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  27/08/2522
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  0
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คอกควาย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 14:58:38 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคลองหวาย


นายชูชาติ เตชะนา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองหวาย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน