ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเจ้าวัด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1061700169
รหัส Smis 8 หลัก :
  61010164
รหัส Obec 6 หลัก :
  700169
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเจ้าวัด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banchaowat
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านเจ้าวัด
ตำบล :
  เจ้าวัด
อำเภอ :
  บ้านไร่
จังหวัด :
  อุทัยธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  61140
โทรศัพท์ :
  056984028
โทรสาร :
  056984028
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2483
อีเมล์ :
  ิ่banchaowat@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เจ้าวัด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  72 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 11:39:22 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเจ้าวัด


นางสาวเสาวลักษณ์ บุญจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเจ้าวัด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน