ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1061700170
รหัส Smis 8 หลัก :
  61010157
รหัส Obec 6 หลัก :
  700170
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bandong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านดง
ตำบล :
  คอกควาย
อำเภอ :
  บ้านไร่
จังหวัด :
  อุทัยธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  61140
โทรศัพท์ :
  580010
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1/10/2519
อีเมล์ :
  bandong.banrai@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คอกควาย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 10:11:10 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดง


นายณณงค์ศักดิ์ บัวกลับ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน