ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยพลู
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1061700171
รหัส Smis 8 หลัก :
  61010201
รหัส Obec 6 หลัก :
  700171
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านห้วยพลู
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANHUAYPLOO
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านห้วยพลู
ตำบล :
  ห้วยแห้ง
อำเภอ :
  บ้านไร่
จังหวัด :
  อุทัยธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  61140
โทรศัพท์ :
  056-049825
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ. 2517
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนบ้านไร่ กลุ่ม 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ห้วยแห้ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2560 เวลา 05:28:41 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านห้วยพลูผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยพลู

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน