ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดทองหลาง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1061700172
รหัส Smis 8 หลัก :
  61010158
รหัส Obec 6 หลัก :
  700172
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดทองหลาง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watthonglang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านทองหลาง
ตำบล :
  คอกควาย
อำเภอ :
  บ้านไร่
จังหวัด :
  อุทัยธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  61140
โทรศัพท์ :
  056984263
โทรสาร :
  056984264
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 ตุลาคม 2478
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คอกควาย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 มิถุนายน 2562 เวลา 09:01:10 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดทองหลาง


นายปัญญา จันทร
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทองหลาง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน