ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาทุ่งเชือก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1061700173
รหัส Smis 8 หลัก :
  61010202
รหัส Obec 6 หลัก :
  700173
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนาทุ่งเชือก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bannathungchuek
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านนาทุ่งเชือก
ตำบล :
  ห้วยแห้ง
อำเภอ :
  บ้านไร่
จังหวัด :
  อุทัยธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  61140
โทรศัพท์ :
  056-580026
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2508
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ไซเบอร์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ห้วยแห้ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  47 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 10:36:16 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนาทุ่งเชือก


นายเสถียร วงษ์อนุ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาทุ่งเชือก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน