ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดผาทั่ง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1061700175
รหัส Smis 8 หลัก :
  61010203
รหัส Obec 6 หลัก :
  700175
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดผาทั่ง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WATPHATANG
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านผาทั่ง
ตำบล :
  ห้วยแห้ง
อำเภอ :
  บ้านไร่
จังหวัด :
  อุทัยธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  61140
โทรศัพท์ :
  539211/539129
โทรสาร :
  056539129
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/11/2479
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ห้วยแห้ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 มิถุนายน 2562 เวลา 13:52:35 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดผาทั่ง


นายนเรศ ใจแสน
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดผาทั่ง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน