ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดพุ่มบำเพ็ญธรรม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1061700176
รหัส Smis 8 หลัก :
  61010162
รหัส Obec 6 หลัก :
  700176
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดพุ่มบำเพ็ญธรรม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watpumbampentam
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านอีพุ่งใหญ่
ตำบล :
  เจ้าวัด
อำเภอ :
  บ้านไร่
จังหวัด :
  อุทัยธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  61140
โทรศัพท์ :
  056984088
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2481
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ไซเบอร์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ???????
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  86 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:10:49 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดพุ่มบำเพ็ญธรรมผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพุ่มบำเพ็ญธรรม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน