ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1061700177
รหัส Smis 8 หลัก :
  61010160
รหัส Obec 6 หลัก :
  700177
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านทุ่งน้อย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banthongnoi
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านทุ่งน้อย
ตำบล :
  คอกควาย
อำเภอ :
  บ้านไร่
จังหวัด :
  อุทัยธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  61140
โทรศัพท์ :
  0636546495/0987673871
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12 กันยายน 2519
อีเมล์ :
  banthoongnoi@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพป.อน2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คอกควาย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 14:08:22 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านทุ่งน้อยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งน้อย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน