ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดห้วยแห้ง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1061700178
รหัส Smis 8 หลัก :
  61010204
รหัส Obec 6 หลัก :
  700178
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดห้วยแห้ง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Wathuayhang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านนา
ตำบล :
  ห้วยแห้ง
อำเภอ :
  บ้านไร่
จังหวัด :
  อุทัยธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  61140
โทรศัพท์ :
  539208
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/10/2478
อีเมล์ :
  wathuayhang@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ห้วยแห้ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  65 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:10:00 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดห้วยแห้ง


นายวิษณุ จันทหอม
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยแห้ง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน