ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านประดู่ยืน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1061700212
รหัส Smis 8 หลัก :
  61010222
รหัส Obec 6 หลัก :
  700212
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนบ้านประดู่ยืน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Chumchonbanpradooyeun
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านประดู่ยืน
ตำบล :
  ประดู่ยืน
อำเภอ :
  ลานสัก
จังหวัด :
  อุทัยธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  61160
โทรศัพท์ :
  056989061
โทรสาร :
  056989061
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 พฤษภาคม 2482
อีเมล์ :
  pradoo_y@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  -
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  37 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:28:07 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนบ้านประดู่ยืนผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านประดู่ยืน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน