ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1061700214
รหัส Smis 8 หลัก :
  61010223
รหัส Obec 6 หลัก :
  700214
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านทุ่งสามแท่ง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bantungsamtaeng
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านบ้านทุ่งสามแท่ง
ตำบล :
  ประดู่ยืน
อำเภอ :
  ลานสัก
จังหวัด :
  อุทัยธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  61160
โทรศัพท์ :
  515445
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  13 พฤษภาคม 2512
อีเมล์ :
  thungsamtang@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนลานสัก กลุ่ม 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ประดู่ยืน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  27 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 10:43:13 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน