ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบุ่งฝาง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1061700219
รหัส Smis 8 หลัก :
  61010209
รหัส Obec 6 หลัก :
  700219
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านบุ่งฝาง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANBUNGFANG SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านทุ่งนางาม
ตำบล :
  ทุ่งนางาม
อำเภอ :
  ลานสัก
จังหวัด :
  อุทัยธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  61160
โทรศัพท์ :
  513483
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  มีนาคม 2511
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทุ่งนางาม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 กรกฎาคม 2563 เวลา 11:05:25 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านบุ่งฝาง


นางวิพาวดี สุวรรณเพชร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุ่งฝาง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน