ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้ำวิ่ง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1061700220
รหัส Smis 8 หลัก :
  61010210
รหัส Obec 6 หลัก :
  700220
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านน้ำวิ่ง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannamwing
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านน้ำวิ่ง
ตำบล :
  ทุ่งนางาม
อำเภอ :
  ลานสัก
จังหวัด :
  อุทัยธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  61160
โทรศัพท์ :
  0855396763
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2507
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  0
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทุ่งนางาม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 13:32:32 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านน้ำวิ่ง


นางจันทร์จิรา บุญมี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำวิ่ง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน