ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าอ้อ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1061700221
รหัส Smis 8 หลัก :
  61010226
รหัส Obec 6 หลัก :
  700221
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านป่าอ้อ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Pa Or
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านป่าอ้อ
ตำบล :
  ป่าอ้อ
อำเภอ :
  ลานสัก
จังหวัด :
  อุทัยธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  61160
โทรศัพท์ :
  0932830066
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/05/2512
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ป่าอ้อ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  43 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:07:47 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านป่าอ้อผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าอ้อ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน