ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเขาน้ำโจน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1061700222
รหัส Smis 8 หลัก :
  61010211
รหัส Obec 6 หลัก :
  700222
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเขาน้ำโจน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankhaonamjon
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านทุ่งเศรษฐี
ตำบล :
  ทุ่งนางาม
อำเภอ :
  ลานสัก
จังหวัด :
  อุทัยธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  61160
โทรศัพท์ :
  056049826
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16/05/2513
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  0
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทุ่งนางาม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:57:25 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเขาน้ำโจน


นายปิยะ สายจีน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาน้ำโจน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน