ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยโศก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1061700223
รหัส Smis 8 หลัก :
  61010212
รหัส Obec 6 หลัก :
  700223
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านห้วยโศก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banhouysok
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านห้วยโศก
ตำบล :
  ทุ่งนางาม
อำเภอ :
  ลานสัก
จังหวัด :
  อุทัยธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  61160
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 เมษายน 2519
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทุ่งนางาม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  28 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14:00:05 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านห้วยโศก


นายสุปัญญา ทวีทรัพย์นวกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยโศก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน