ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางาม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1061700224
รหัส Smis 8 หลัก :
  61010213
รหัส Obec 6 หลัก :
  700224
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนบ้านทุ่งนางาม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  CHUMCHONBANTHUNGNANGAM
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านทุ่งนางาม
ตำบล :
  ทุ่งนางาม
อำเภอ :
  ลานสัก
จังหวัด :
  อุทัยธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  61160
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ. 2515
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทุ่งนางาม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  33 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2560 เวลา 04:48:16 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางาม


นายประเสริฐ นัยวิริยะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางาม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน