ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดเขาฆ้องชัย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1061700225
รหัส Smis 8 หลัก :
  61010227
รหัส Obec 6 หลัก :
  700225
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดเขาฆ้องชัย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WATKHAOKONGCHAI
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านเขาฆ้องชัย
ตำบล :
  ลานสัก
อำเภอ :
  ลานสัก
จังหวัด :
  อุทัยธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  61160
โทรศัพท์ :
  056537215
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  25 พฤษภาคม 2519
อีเมล์ :
  khaokongchai@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มลานสัก 3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.ป่าอ้อ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  34 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 มิถุนายน 2562 เวลา 14:07:07 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดเขาฆ้องชัย


นายอุทัย บุญมี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาฆ้องชัย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน