ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนรัตนโกสินทร์2(สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1061700226
รหัส Smis 8 หลัก :
  61010228
รหัส Obec 6 หลัก :
  700226
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  รัตนโกสินทร์2(สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  rattanakorsin 2
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านซับป่าพลู
ตำบล :
  ป่าอ้อ
อำเภอ :
  ลานสัก
จังหวัด :
  อุทัยธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  61160
โทรศัพท์ :
  056-988630
โทรสาร :
  056-988629
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2521
อีเมล์ :
  rks2ac@yahoo.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ป่าอ้อ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  34 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 12:53:30 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนรัตนโกสินทร์2(สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี)


นายซาโก้ วราหะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนโกสินทร์2(สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน