ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองชะนี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1061700227
รหัส Smis 8 หลัก :
  61010229
รหัส Obec 6 หลัก :
  700227
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคลองชะนี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANKLONGCHANEE
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านคลองชะนี
ตำบล :
  ป่าอ้อ
อำเภอ :
  ลานสัก
จังหวัด :
  อุทัยธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  61160
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2525
อีเมล์ :
  banklongchani@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ป่าอ้อ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 09:56:41 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคลองชะนี


นายสมนึก มุธิตา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองชะนี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน