ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1061700228
รหัส Smis 8 หลัก :
  61010237
รหัส Obec 6 หลัก :
  700228
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนาไร่เดียว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannaraideaw
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านใหม่นาไร่เดียว
ตำบล :
  ลานสัก
อำเภอ :
  ลานสัก
จังหวัด :
  อุทัยธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  61160
โทรศัพท์ :
  522202
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20ธันวาคม 2494
อีเมล์ :
  ฺBannaraideaw2494@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพป.อุทัยธานี เขต 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ลานสัก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  34 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 07:55:03 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว


นางสายหยุด เวรุ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาไร่เดียว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน