ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเขาวง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1061700229
รหัส Smis 8 หลัก :
  61010230
รหัส Obec 6 หลัก :
  700229
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเขาวง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  khaowongschool
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านเขาวง
ตำบล :
  ป่าอ้อ
อำเภอ :
  ลานสัก
จังหวัด :
  อุทัยธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  61160
โทรศัพท์ :
  0812556509
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2527
อีเมล์ :
  khaowongschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ป่าอ้อ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 กรกฎาคม 2563 เวลา 15:49:33 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเขาวง


นายศฐา ใจโพธา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาวง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน