ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้ำรอบ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1061700230
รหัส Smis 8 หลัก :
  61010214
รหัส Obec 6 หลัก :
  700230
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านน้ำรอบ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bannumrob
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   18   บ้านน้ำรอบ
ตำบล :
  น้ำรอบ
อำเภอ :
  ลานสัก
จังหวัด :
  อุทัยธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  61160
โทรศัพท์ :
  0918399692
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2517
อีเมล์ :
  bannamrobschool2517@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  วิถีพุทธ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อุทัยธานี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  19 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 13:35:31 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านน้ำรอบ


นางวรานันท์ แก่นแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำรอบ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน