ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโกรกลึก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1061700231
รหัส Smis 8 หลัก :
  61010215
รหัส Obec 6 หลัก :
  700231
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโกรกลึก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  krokluek
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านโกรกลึก
ตำบล :
  น้ำรอบ
อำเภอ :
  ลานสัก
จังหวัด :
  อุทัยธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  61160
โทรศัพท์ :
  0819734378
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2520
อีเมล์ :
  klschool@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนลานสัก กลุ่ม 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  น้ำรอบ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  42 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 03:55:17 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโกรกลึก


นายสมเกียรติ มาแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโกรกลึก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน