ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆาราม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1061700232
รหัส Smis 8 หลัก :
  61010238
รหัส Obec 6 หลัก :
  700232
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดเขาพระยาสังฆาราม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  wat khaophraya sangkaram
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านเขาพระยาพายเรือ
ตำบล :
  ลานสัก
อำเภอ :
  ลานสัก
จังหวัด :
  อุทัยธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  61160
โทรศัพท์ :
  0805151935
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  05/05/2520
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  -
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  37 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11:05:51 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆาราม


นายอานันท์ เสาวมาลย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆาราม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน