ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดเขาผาแรต
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1061700234
รหัส Smis 8 หลัก :
  61010217
รหัส Obec 6 หลัก :
  700234
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดเขาผาแรต
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  wathaoparat
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   13   บ้านสวนใหม่
ตำบล :
  น้ำรอบ
อำเภอ :
  ลานสัก
จังหวัด :
  อุทัยธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  61160
โทรศัพท์ :
  056-580029
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12/08/2522
อีเมล์ :
  khaopharadschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โรงเรียนขนาดเล็กห้วยขาแข้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  น้ำรอบ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 13:06:07 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดเขาผาแรต


นางสาวมณีรัตน์ รัตนสูตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาผาแรต

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน