ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเนินมะค่า
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1061700235
รหัส Smis 8 หลัก :
  61010218
รหัส Obec 6 หลัก :
  700235
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเนินมะค่า
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bannernmaka
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านเนินมะค่า
ตำบล :
  น้ำรอบ
อำเภอ :
  ลานสัก
จังหวัด :
  อุทัยธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  61160
โทรศัพท์ :
  056049831
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  03/11/2525
อีเมล์ :
  nmk_school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ลานสักกลุ่ม 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  น้ำรอบ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 09:14:03 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเนินมะค่า


นายอำไพ ปานกล่ำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินมะค่า

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน