ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านร่องตาที
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1061700236
รหัส Smis 8 หลัก :
  61010239
รหัส Obec 6 หลัก :
  700236
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านร่องตาที
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  rongtatee
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านร่องตาที
ตำบล :
  ลานสัก
อำเภอ :
  ลานสัก
จังหวัด :
  อุทัยธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  61160
โทรศัพท์ :
  056040236
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2520
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ลานสัก 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ลานสัก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 15:23:09 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านร่องตาที


นางจินตนา คำสอนจิก
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่องตาที

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน