ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1061700237
รหัส Smis 8 หลัก :
  61010231
รหัส Obec 6 หลัก :
  700237
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANBUNGAIJIEMSCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม
ตำบล :
  ระบำ
อำเภอ :
  ลานสัก
จังหวัด :
  อุทัยธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  61160
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  21 มิถุนายน 2514
อีเมล์ :
  banbungaijiem@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ระบำ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  49 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  14 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 พฤษภาคม 2563 เวลา 02:16:24 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม


นางสาวธารณา เที่ยงพนม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน